Onderzoek - rikkoolma_com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onderzoek


Zelfpresentatie van maatschappelijke organisaties, in samenwerking met VU-collega‚Äôs André van Montfort en Jan Hoogland, masterthesisgroep voorjaar 2012. De zelfpresentatie van GGZ-instellingen en woningcorporaties wordt onderzocht door middel van kwantitatieve documentanalyse van jaarverslagen. Het onderzoek geeft inzicht de factoren die verklarend zijn voor de verschillen in mate en de aard van zelfpresentatie. De resultaten zijn van belang voor maatschappelijke organisaties die zich bewust willen verdiepen in de wijze van legtimering.

Doelmatigheid van woningcorporaties, in samenwerking met prof.dr. M. Allers en J. Veenstra Msc. (RUG). Een logitudinale dataanalyse van de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties met het doel om effectiviteit, efficiëntie en stabiliteit van de gehele populatie van woningcorporaties in beeld te brengen. Databronnen zijn CorpoData, CBS statline, de leefbaarheidsmonitor e.a. De analyse strekt zich uit van 2001 tot en met 2010.

Publiek krediet en de gezagsverhouding tussen de Nederlandse regering en de sector van woningcorporaties. Onderzoek naar het verband tussen berichtgeving in de publieke media over woningcorporaties, en de mate van autonomie van de woningcorporaties in de gezagsverhouding tot de rijksoverheid. Onderzoeksmethode kwantitatieve verwerking van berichtgeving over de periode 2006-2012 en tijdlijnbeschrijving in agenda-issues sinds de verzelfstandiging begin jaren negentig.

Informatie aanvragen

 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu