Productontwikkeling - rikkoolma_com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Productontwikkeling

Transacties in Control. Instrument waarmee woningcorporaties en andere publieke instellingen hun vastgoed- en grondtransacties kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld in hun jaarrekening. De transactiegegevens van de instelling worden geleverd door het Kadaster. Het instrument gaat na of de transacties vallen binnen de gekozen beleidsgrenzen. >>>

Continuo model voor verkenning strategische beleidsruimte.  Het model is bedoeld voor corporaties en organisaties die onderhandelingen voeren met corporaties over de uitvoering van projecten en gebiedsontwikkeling. Het is gericht op het doorrekenen van de kasstroom- en vermogenseffecten van projecten-programma?s en verkoopplanningen.
Van deze programma's zijn scenario's te maken, waarbij de fasering van nog niet geheel vastliggende projecten bijvoorbeeld variabel te maken is. Ook zijn verschuivingen in het programma (bijvoorbeeld meer nieuwbouwverkoop of meer verkoop uit de bestaande voorraad) als scenario uit te werken.
Behalve de financiële resultaten zijn de varianten ook te beoordelen op de ontwikkeling van de woningvoorraad (omvang, portefeuilletypen), waarbij rekening gehouden wordt met de diverse transformaties. >>>

Tango, visualisatie van woningexploitatie. In dit model wordt aan de hand van de exploitatieprognose van 1 woning de bedrijfswaarde en het rendement berekend. Het geeft inzicht in negatieve kasstromen en vermogenseffecten die ook na een afboeking van een onrendabele top optreden bij de meeste huurwoningen.

Informatie aanvragen

 
 
 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu