Publicaties - rikkoolma_com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Publicaties

Vakpublicaties

Veenstra, J., Allers, M.A. & Koolma, H.M., (2013). Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties.  Economisch Statistische Berichten Jr 98 (4688). pp. 540-543. >>

Koolma, Rik. 'Kenniet bestaat niet!' - enige bespiegelingen over de missie en mores van woningcorporaties, in: Peeters, E.M. & H. Priemus. Missie & mores - Bundel ter gelegenheid van het vertrek bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting van Jan van der Moolen. pp. 97-104. Baarn: CFV.

Koolma, H.M., Gerrichauzen, L.G., (2011). Ander leiderschap van woningcorporaties. Tijdschrift voor de Volkshuisvesting juni. pp. 6 – 10. >>

Koolma, H.M. (2011). Beheersing en verantwoording van vastgoedactiviteiten door woningcorporaties. B&G maart/april. pp. 25 – 28. Den Haag: Bank Nederlandse Gemeenten.

Koolma, H.M., (2010). Schaalvergroting van woningcorporaties – Effecten op prestaties.  Real Estate Research Quarterly Jr 9 (2). pp. 11-16.

Koolma, H.M. (2001). Corporaties moeten scherper calculeren, Renovatie en Onderhoud april. pp. 14-17.

Koolma, H.M. (1988). In de schaduw van de stadsvernieuwing – De bewonersinvloed op het woningbeheer in de Rotterdamse stadsvernieuwing, Delft: RIW-instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek.

Koolma, H.M., Dijkman, E.J. & Stevens, C.C.L.M. (1988). De wethouder en de woningkorporaties. Themagroepen NCIV-konferentie Volkshuisvesting en politiek. Veldhoven: Nederlands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting.

Koolma, H.M. (1987), Achterstelling op de woningmarkt. Klijn E.H. & Westra, H. (Red.), 'Van na de oorlog' – beschouwingen over de naoorlogse woningvoorraad – ontstaan, problemen en mogelijke oplossingen. pp. 19-36, Delft: Delftse Universitaire Pers.

Vulperhorst, L., Koolma, H.M., Houben, P.P.J. & Westra, H. (1986). Wethouders en volkshuisvesting – Op zoek naar de samenhang tussen politieke kleur van de wethouder en het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Delft: RIW-instituut voor volkshuisvestingsonderzoek.


Lezingen

Kansen van woningcorporaties (februari 2014) Utrecht: CTAC i.s.m. Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed

Andere tijden - Leiderschap van corporaties
(februari 2014) Utrecht: De Vernieuwde Stad

van Lef en Lof naar Schade en Schande
(november 2014) Bunnik: Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties

van Lef en Lof naar Schade en Schande
(oktober 2014) Dordrecht: GenP Governance debatsessie

Presentatie over doelmatigheid schaal en fusies
(juni 2014) Reeuwijk: Woningbouwvereniging Reeuwijk

Schaal en doelmatigheid bij woningcorporaties
(mei 2014) i.s.m. J. Veenstra en M. Allers. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Governance sectoren vergeleken: Lering uit de woningcorporatiesector
(januari 2014), Amsterdam: De Nederlanse Bank

Welke schaal is optimaal?
(oktober 2013) Zeist: Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties

Visie op governance Woningcorporaties (mei 2013)
Den Haag: Parlementaire Enquête Woningcorporaties (besloten verhoor)

Corporatiesector en risico's grond- en vastgoedtransacties
. (december 2011) Nuenen: Aedes-Deloitte Masterclass. >>

Vastgoedtransacties in Control. (maart 2011)  Zeist: Deloitte-seminar ICS. >>

'Lessons Learned' wetenschappelijk te onderbouwen? (september 2010) Utrecht: VROM-inspectie. >>

Woningcorporaties, terug naar af of afbouwen? (september 2010) Voorburg: Lions. >>

Woningcorporaties, onbegrijpelijk of onbegrepen.
(december 2010) Schiedam: Rotary. >>

De eer om de maatschappij te dienen, een bezinning op het maatschappelijk ondernemerschap van woningcorporaties (oktober 2009) Studiemiddag 'Back to civil society'. Amsterdam: Aedes / VU Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme. >>

Kun je als corporatie economisch optimaliseren (oktober 2009) Oudenbosch: Bernardus Wonen en Castria. >>

'Programmering, Kansspel en Opgave' investeringsbeleid van corporaties. (september 2009) Driebergen: SOM. >>

Kenmerken en achtergrond van het suboptimale presteren van corporaties op de quasi (vrije) markt. (september 2009) Noordwijk: LCV-netwerk. >>

From stories to achievements Effectiveness and efficiency of housing corporations (september 2009) Delft: OTB. >>

Verhalen en Prestaties een presentatie naar aanleiding van een proefschrift (juni 2009) Utrecht: De Vernieuwde Stad. >>

Managementrisico's corporaties: herkennen, begrijpen en beheersen. (april 2009) Huizen: WSW. >>

Kiezen voor een andere verzelfstandiging en professionalisering.
(maart 2009) Arnhem: Het Woonnetwerk. >>

Bijna goed. (maart 2009) Naarden: CFV. >>

Ander ondernemerschap
(maart 2009) Nijmegen: Stichting MLO. >>


Urban Renewal in Rotterdam – Lecture on behalf of the SPEA/EUR exchange program. (1990) Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.Papers

Koolma, H.M. & Vliet, P.J.R. van (2015) Vertrouwen en innovatie de motor in RGS Een onderzoek naar
resultaatgerichte samenwerking tussen Rentree, Salverda B.V. en Wolters B.V. in Deventer. Deventer: Rentree (rapport opdrachtonderzoek) >>

Koolma, H.M. (2014) Being informed during all four seasons? The role of information and governance styles in privately delivered public services. Bijdrage aan Workshop 3: Tot ieders tevredenheid? Mogelijkheden en beperkingen van tevredenheidsmetingen en big data in de politiek-bestuurlijke context. Maastricht: Politicologen Etmaal. >>

Veenstra, J., M.A. Allers & H.M. Koolma (2013) De doelmatigheid van woningcorporaties in kaart gebracht. Groningen: COELO/RUG. >>


K
oolma, H.M., J.R. Hulst & A.G.J.M. van Montfort (2013). A matter of scale - The accomplishment of scale advantages by Dutch housing corporations. Gent: Politicologen Etmaal 2013 >>

Koolma, H.M. (2013). Remodeling Public Value Creation: Assessment of Innovation in a Public Service Sector, A contribution to the panel Innovative Practices of public service delivery in the post NPM-era. Prague: IRSPM 2013 >>


Koolma, H.M. (forthcoming). Information and adaptation in a public service sector: The example of the Dutch Public Housing Sector. in: CCISE 2013 Conference Book. Porto: CCISE2013.org >>

Koolma, H.M. (forthcoming). A complex adaptive system approach to failure in public sectors – The example of the Dutch Public housing sector >>

Koolma, H.M. (2012). Unfolding a multiple principal agent system in the Netherlands – A way to analyze the case of the Dutch public housing sector (paper workshop "New public governance: complex systems and network"). Nijmegen: 8 th Transatlantic Dialogue. >>


Koolma, H.M. (2011). The rise and fall of credibility – A way to understand the case of the Dutch public housing sector (paper), Rotterdam: NIG working conference.

Koolma, H.M. (2011).  De illusie van eenvoud – Indicatoren en de complexiteit van het bestuur van Nederlandse woningcorporaties (paper workshop ’Indicatoren! Voelsprieten of doornen voor het beleid). Amsterdam: 10e Nederlands-Belgisch Politicologenetmaal.
>>

Koolma, H.M. (2010). Legal Revision under Pressure – New legislation on Dutch Housing corporations (paper panel ‘Better regulation’). Maastricht: NIG working conference.

Koolma, H.M. (2009). Van verhalen naar prestaties – Effectiviteit en efficiëntie van woningcorporaties (paper workshop efficiëntie en effectiviteit in de publieke sector: op naar een evidence-based beleid?). Berg en Dal: 8e Nederlands-Belgisch Politicologenetmaal.

Koolma, H.M., (2009). It's Subprime Time – Disintegration and loss on effectiveness in three societal sectors (paper First Global Dialogue  "Governing good and governing well"),  Amsterdam: VU-University

Koolma, H.M. (2008). Corporaties in beweging – Enige bespiegelingen over de functie en werking van strategie (paper). Amsterdam: Amsterdam School of Real Estate (ASRE). >>


Fleurke, F., Koolma, H.M. & Montfort, A.J.G.M. van (2004). Do hybrid organizations create synergy? The case of housing associations in the Netherlands (paper IRSPM VIII). Budapest: IRSPM.Boeken

Koolma, H.M. & Montfort, A.G.J.M. van (in druk), Aan mooie woorden en ambities geen gebrek
De stuurloze koers van woningcorporaties in: Ontzuilde bezieling. Hoogland, J. & Buys, G. (red.)


Koolma, H.M. & Veenstra, J.
Het effect van schaal en fusies bij woningcorporaties
Alleen kleine corporaties hebben baat bij fusie, in: Veuger, J., Vastgoedbarometer 2014. Groningen: Kenniscentrum Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool.


Koolma, H.M. (2013)
Bewogen of Afgewogen - Wat bepaalt het aandeel maatschappelijk vastgoed van woningcorporaties? in: Veuger, J., Vastgoedbarometer 2013, Groningen: Kenniscentrum Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool.

Koolma, H.M., (2010). Van verhalen naar prestaties – Effectiviteit en efficiëntie van woningcorporaties. D. Verlet, D. & Devos C. (Red.). Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal. pp. 161-183, Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. >>

Koolma, H.M. (2009). 'Wie uitgaat om eenvoud te zoeken, komt thuis met een zak vol verwarring' – Grenzen aan de informalisering van het openbaar bestuur. Ridder, J. , P.L. Polhuis, P.L. & Huberts, L.W.J.C (Red.)  Eigenzinnig Bestuur – opstellen aangeboden aan Fred Fleurke. pp. 191-208. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.


Koolma, H.M. (2008). Verhalen en Prestaties – een onderzoek naar het gedrag van woningcorporaties (dissertatie). Rotterdam:  Rik Koolma adviseur VH&RO. >>

 
Zoeken
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu